Optimi-kattoelementti, puurakenteinen suurelementti

Tuulettuvissa Optimi-kattoelementeissä on työmaalle tuotaessa valmiina vedeneristyksen pohjakermi. Alapinnassa on tavallisesti maalattu kipsilevy tai teollisuusakustiikkalevy. Rakennetyyppi on perinteinen, luotettava ja varmatoiminen tuulettuva rakenne. Optimi-kattoelementtien valmistuksessa käytetään reilusti lankkua ja lautaa. Paksuuksissa ja k-jaoissa ei pihistellä. Optimi-kattoelementti ei notku. Se on markkinoiden jämäkin kattoelementti.

Optimi-kattoelementtien ominaisuudet ja rakenne

Optimi-kattoelementtien päämitat

 • Elementtien pituus sovitetaan elementtisuunnittelussa kehävälien ja hallin pituuden mukaan, yksittäisen elementin kokonaispituus voi olla jopa 27 m, tavallisesti yksittäisen elementin pituus on 18–24 m.
 • Elementtien leveys sovitetaan elementtisuunnittelussa hallin ja lappeen leveyden mukaan, tavallisesti leveys on noin 2,5 m, enintään 2,7 m. Myös ns. sovite-elementtejä on mahdollista käyttää.
 • Elementtien paksuus on pääsääntöisesti 650 mm, kun elementit ovat täyslämpimiä, puolilämpimät tai kylmät elementit ovat ohuempia mitoitustilanteesta riippuen.

Optimi-kattoelementit ja kantavat runkorakenteet

 • Elementit asennetaan ja kiinnitetään pilari-palkki- tai pilari-ristikko- runkoon liimapuupalkkien, teräsristikoiden tai jännebetonipalkkien päälle kuhunkin materiaaliin liittyvin vakiodetaljein.
 • Elementtejä käytetään liimapuupalkkien kiepahdustuentaan. Elementeillä siirretään elementin suuntaisia vaakavoimia jäykistäville rakenneosille kattoelementin ja liimapuupalkin kiinnityksen välityksellä.
 • Rungon kehäjako voi olla 4–12 m, tavallisesti kehäjako on 6–8 m.

Optimi-kattoelementtien laskentakuormat ja ripustukset

 • Elementtien kantavat kerto- tai liimapuuorret mitoitetaan lumi- ja ripustuskuormille rakentamismääräysten, kuormitusohjeiden ja kohteen vaatimusten sekä tarpeiden mukaan, joita voi olla esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmän sijoittaminen vesikatolle.
 • Talotekniikan kevyet ripustukset voi kiinnittää suoraan kantaviin puuorsiin tai alapinnan verhoilun takana oleviin välipalkkeihin, jotka ovat 48*98 soiroja; erillisiä lisäorsia, ripustusjärjestelmiä tai -kiskoja ei tarvita.

Optimi-kattoelementtien paloluokka

 • Elementtien paloluokka on R15-REI60.
 • Rakennuksen paloluokka voi olla P1, P2 tai P3.

Optimi-kattoelementtien energiatehokkuus

 • Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo toteutetaan rakentamismääräysten ja kohteen vaatimusten mukaan eri paksuisilla levyvillakerroksilla esimerkiksi arvoon U = 0,09 W/m 2 K ( lämmin tila ) tai arvoon U = 0,14 W/m 2 K ( puolilämmin tila ).
 • Levyvillalla ei ole kattoelementeissä lämmönjohtavuus- eli λ-arvoriskiä kuten puhallusvillalla, jonka λ-arvo riippuu tiheydestä eli puhalletuista kiloista pinta-alayksikköä kohti.
 • Levyvillalla ei ole myöskään kutistumis- ja muodonmuutosriskiä kuten joillakin muovieristeillä, jotka saattavat reagoida kosteus- ja lämpötilamuutoksiin.
 • Ristiin limitetty ja huolellisesti kuivissa tehdasolosuhteissa asennettu levyvillakerros takaa rakennuksen käyttöiän mittaisen suunnitellun lämmöneristävyyden.
 • Elementin höyrynsulku toteutetaan koko elementin mittaisella yhtenäisellä höyrynsulkumuovilla.
 • Elementtien saumarakenteiden suunnitellussa huomioidaan tekniset vaatimukset ja käytännön toteutettavuus.
 • Optimi-kattoelementit edistävät rakennuksen hyvän ilmanpitävyyden saavuttamista. Kohteissa, joissa on käytetty Optimi-kattoelementtejä, on mitattu alle 0,5 olevia ilmanvuotolukuja (n50).

Optimi-kattoelementtien alapinnan verhoilu

 • Alapinnan verhoilu toteutetaan erilaisilla kipsi-, akustiikka-, pelti- tai rakennuslevyillä riippuen tilan käyttötarkoituksesta.
 • Kipsilevypinta voidaan ruiskumaalata haluttuun sävyyn tehtaalla. Tavallisesti kipsilevypinta on kertaalleen ruiskumaalattu valkoisella, mikä riittää sellaisenaan liiketilankin sisäkattopinnaksi.
 • Sisäkattopinnan akustiikkalevytys parantaa tilan akustisia ominaisuuksia lyhentämällä jälkikaiunta-aikaa merkittävästi verrattuna koviin pintoihin.

Optimi-kattoelementtien vedeneristys

 • Vedeneristys toteutetaan kumibitumikermeillä tai pvc-katteella.
 • Pohjakermi tai pvc-kate asennetaan elementtiin tehtaalla.
 • Vedeneristeen elementtien väliset saumat hitsataan työmaalla asennuspäivän aikana.
 • Pintakermi asennetaan säiden salliessa, kun kaikki läpiviennit on asennettu.
 • Elementin päälle voi asentaa työmaalla myös pelti- tai tiilikaton.

Optimi-kattoelementtien räystäät ja kattokaivot

 • Vesikaton vedenpoisto voi olla ulkopuolinen tai sisäpuolinen.
 • Suosimme ulkopuolista vedenpoistoa, joka takaa varman vedenpoiston ja paremman rakenteen tuulettuvuuden. Kattomuotona on tällöin harja- tai pulpettikatto.
 • Ulkopuolista vedenpoistoa ja tuuletusta varten elementteihin tehdään tehtaalla maalatut avoräystäät, pitkien sivujen räystäillä on valmiina jopa otsalaudat ja tippalistat.
 • Sisäpuolinen vedenpoisto toteutetaan elementtiin tehtaalla asennetuilla kattokaivoilla ja pääosin työmaalla tehtävillä vastakallistuksilla.
 • Tuuletetun kattoelementin räystäille ei kerry jäätä ja jääpuikkoja johtuen lumikerroksen alapinnan lämpötilasta verrattuna tuulettamattomiin kattoihin, joissa vedeneriste on suoraan lämmöneristeen päällä.