Optimihallit Oy

 

Yrittäjä Mikko Mäkinen

Olen käytännön läheinen talonrakennustekniikan diplomi-insinööri ja saanut koulutuksen 80-luvun lopulla Tampereella. Olen ollut rakentamassa noin kahtasataa erilaista hallirakenteilla toteutettua kohdetta. Kokemusta on kertynyt parinkymmenen vuoden puuhallirakentamisen lisäksi betoni- ja teräsrakentamisesta valtakunnallisen rakennusliikkeen projektipäällikkönä sekä betonirakentamisesta betonielementtiteollisuudessa.

Optimihallit Oy aloitti toiminnan vuonna 2010

Optimihallit Oy:n suunnittelusta, elementtien valmistuksesta, toimituksesta ja asennuksesta vastaavilla henkilöillä on kokemusta yhteensä sadoista erilaisista kohteista useilta vuosikymmeniltä. Optimihallit Oy on vuosittain rakentamassa noin kymmentä kohdetta eri puolella Suomea.

Kustannustehokas ratkaisu

Vuosien kokemuksella suunnittelemme jokaiseen kohteeseen kustannustehokkaimman määräykset täyttävän runko- ja rakenneratkaisun, varsinkin kun otat meihin yhteyttä jo ennen pääsuunnittelun aloittamista, koska ensimmäiset piirretyt viivat vaikuttavat kustannuksiin eniten. Ratkaisun suunnittelu alkaa yhteistyössä hallin päämitoista : pituudesta, leveydestä ja vapaasta korkeudesta. Suunnittelussa tarvittavia lähtötietoja ovat myös laajennusvaraukset ja liitokset vanhoihin rakennuksiin sekä tiedot mahdollisesta hallinosturista. Jokaisessa kohteessa tarkastetaan ennen mitoitusta ja laskentaa kuormitus-, paloluokka- ja lämmöneristysvaatimukset.

Huolellinen tarjouslaskenta

Tarjouslaskennan perusteeksi laadittavissa suunnitelmissa huomioidaan hallin kokonaisjäykistys ja pääkannattajien kiepahdustuenta sekä asennusaikainen tuenta. Rakennuttajan toiveet ja tarpeet esimerkiksi vesikaton vedeneristysmateriaalista ja sisäkatto- tai ulkoseinäpinnan verhoilusta otetaan myös huomioon. Optimihallit Oy:n määrä- ja tarjouslaskenta hyödyntää kattavaa suunnittelunohjausosaamista ja vahvaa työmaatoteutuskokemusta, mikä vähentää työaikaiset kustannusriskit minimiin. Tuloksena on oikea hinta ja pitävät budjetit.

Luotettava toimitus

Olemme saavuttaneet asiakkaiden luottamuksen osaamisella ja pitämällä annetut lupaukset. Erityisen tunnettuja olemme suunnittelu- ja toimitusaikojen pitävyydestä sekä nopeasta asennuksesta. Toimituksemme kotimaisuusaste on erittäin korkea. Olemme hallirakentamisen Ammattilaisia.